Groepsgrootte

Groepsgrootte

Binnen Minicreche Noena mogen volgens de Wet Kinderopvang maximaal 6 kinderen opgevangen worden in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Waarvan maximaal 5 kinderen tot 4 jaar. Maximaal 4 kinderen van 2 jaar en maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.

 

Deze regels neem ik erg serieus. Er wordt een actueel schema bijgehouden over de kindaantallen van elk moment. Om de rust in de groep te waarborgen worden er geen kinderen opgehaald bij basisscholen of peuterspeelzalen.